Konzertreise
nach Cremona u. Moghegno (Valle Maggia, Tessin)

3 Konzerte

10., 11., 12., 13. April 2017